Προσφορές 2024

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις προσφορές για το 2024 για τα πλοία της Κοιν/ξίας ΑΝΕΚ-SUPERFAST.

20% Early Booking

Ταξιδέψτε στην Ιταλία, με -20% Early Booking
Ισχύει για νέες κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 29 Φεβρουαρίου 2024.
Ισχύει για ταξίδια απλής μετάβασης ή μετ’ επιστροφής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

 • Ανκόνα: Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες ναύλων επιβατών, οχημάτων έως 6 μ. μήκος και έως 2 μ. ύψος, αυτοκινήτων με μπαγκαζιέρα οροφής ύψους άνω των 2 μ., ρυμουλκούμενων έως 2,50 μ. μήκος και 2 μ. ύψος καθώς και στο ναύλο για μοτοσικλέτες . Η έκπτωση δεν ισχύει στις κρατήσεις με τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων ούτε και στις κρατήσεις Camping on Board.
 • Μπάρι & Βενετία: Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες ναύλων επιβατών και οχημάτων καθώς και στις κρατήσεις Camping on Board.

Εάν οι ημερομηνίες ή τα δρομολόγια του ταξιδιού αλλάξουν ή το εισιτήριο μετατραπεί σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας μετά τις 29 Φεβρουαρίου 2024, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς Early Booking και των τιμών του καταλόγου – η διαφορά υπολογίζεται στο σκέλος του ταξιδίου που μεταβάλλεται.

Αν τα εισιτήρια μετατραπούν σε ανοιχτής ημερομηνίας μετά τις 29 Φεβρουραρίου 2024, η διαφορά του ναύλου Early Booking και των ναύλων καταλόγου πρέπει να πληρωθεί όταν εκδωθούν τα εισιτήρια της νέας ημερομηνίας/των νέων ημερομηνιών.

Οι ναύλοι για εκδοθέντα εισιτήρια Early Booking δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης επιστρέφονται μόνο η επιβάρυνση καυσίμων και το περιβαλλοντικό τέλος EU ETS.

Τα εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν με ανοικτή επιστροφή. Στη περίπτωση αυτή, η έκπτωση Early Booking παρέχεται στο σκέλος της αναχώρησης ενώ, στο σκέλος της επιστροφής ισχύουν οι ναύλοι επιστροφής του καταλόγου – χωρίς περαιτέρω έκπτωση Early Booking.
Η μέγιστη προθεσμία για την έκδοση των εισιτηρίων είναι δεκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.
Περιορισμένη διαθεσιμότητα.

20% Έκπτωση Ενηλίκων άνω των 60 ετών

 • Οι επιβάτες ηλικίας 60 ετών και άνω λαμβάνουν 20% έκπτωση.
 • Ισχύει επίσης σε οχήματα με διαστάσεις έως 6μ μήκος & έως 2μ ύψος, έως 6μ μήκος & πάνω από 2μ ύψος, σε αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος και στις μοτοσικλέτες. Δεν ισχύει για ρυμούλκες.
 • Ισχύει για κρατήσεις με «Camping on board».
 • Η έκπτωση δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων και στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων, και στα εκδρομικά πακέτα.
 • Οι εκπτώσεις εκχωρούνται κατά μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό και όχι αθροιστικά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

20% Έκπτωση Οικογένειες & Φίλοι

 • 20% έκπτωση για 3 ή 4 επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί στην ίδια 3κλινη ή 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική καμπίνα (ΑΑ3/ΑΒ3 ή Α4/ΑΒ4).
 • Η έκπτωση χορηγείται επίσης σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός από τις ρυμούλκες και τις μοτοσυκλέτες.
 • Όλοι οι επιβάτες και το όχημα (αν υπάρχει) θα έχουν τον ίδιο κωδικό κράτησης.
 • Η έκπτωση δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.
 • Οι εκπτώσεις εκχωρούνται κατά μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό και όχι αθροιστικά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

50% Έκπτωση Παιδιών

 • Παιδιά κάτω των 4 ετών που δεν καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν €6,00 ναύλο ανά διαδρομή.
 • Τα παιδιά κάτω των 4 ετών που καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου ναύλου.
 • Παιδιά από 4 έως και 12 ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο, σε όλες τις γραμμές.
 • Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
 • Η έκπτωση δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων, στον επίναυλο της καμπίνας «PURE» και στα εκδρομικά πακέτα.
 • Οι εκπτώσεις εκχωρούνται κατά μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό και όχι αθροιστικά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

20% Έκπτωση Εφήβων - Νέων

 • Οι επιβάτες ηλικίας από 13 έως και 25 ετών λαμβάνουν 20% έκπτωση.
 • Ισχύει επίσης σε οχήματα με διαστάσεις έως 6μ μήκος & έως 2μ ύψος, έως 6μ μήκος & πάνω από 2μ ύψος, σε αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος και στις μοτοσικλέτες. Δεν ισχύει για ρυμούλκες.
 • Ισχύει για κρατήσεις με «Camping on Board».
 • Ισχύει και για τους κατόχους της κάρτας ISIC (International Student Identity Card) και της κάρτας EYC (European Youth Card) ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
 • Επιβάτες κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
 • Η έκπτωση δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων, στον επίναυλο της καμπίνας «PURE» και στα εκδρομικά πακέτα.
 • Οι εκπτώσεις εκχωρούνται κατά μέγιστο δικαιούμενο ποσοστό και όχι αθροιστικά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).