Βεβαίωση αποβίβασης από πλοίαρχο για τις ώρες απαγορεύσης κυκλοφορίας

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Greco.