Νέα προληπτικά μέτρα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας για είσοδο από την Ελλάδα

 

 

 

         

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση της 16ης Απριλίου του Υπουργού Υγείας της Ιταλίας, ισχύουν τα κάτωθι για την είσοδο στην Ιταλία από την Ελλάδα από τις 19.04 έως τις 30.04.2021 για όποιον έχει διαμείνει ή πραγματοποιήσει διέλευση από την Ελλάδα εντός των προηγούμενων 14 ημερών, από την ημερομηνία άφιξής του στην Ιταλία:

  • Οφείλει να έχει αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής εξέτασης ή εξέτασης αντιγόνων COVID-19, με τη μέθοδο του επιχρίσματος, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την προβλεπόμενη είσοδο σε ιταλικό έδαφος.
  • Οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τοπική υγειονομική αρχή για την είσοδό του στην Ιταλία.
  • Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του μοριακού ή αντιγονικού τεστ που απαιτείται ήδη για είσοδο στην Ιταλία, πρέπει επίσης να υποβληθεί σε καραντίνα πέντε (5) ημερών.
  • Στο τέλος των πέντε ημερών καραντίνας είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιήσει ένα επιπλέον τεστ μοριακής εξέτασης ή εξέτασης αντιγόνων COVID-19, με τη μέθοδο του επιχρίσματος.

Υπό την προϋπόθεση πως δεν παρουσιάζονται συμπτώματα COVID-19, τα μέτρα πρόληψης που περιγράφονται παραπάνω δεν ισχύουν για:

1) όποιον εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ωρών για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας, υγείας ή επιτακτικής ανάγκης, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αναχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού.

2) όποιον διέρχεται, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια για χρονικό διάστημα έως 36 ωρών, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αποχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της «Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση εισόδου στην Ιταλία από το εξωτερικό».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα:

https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/el

Ευχαριστούμε για την πρoσοχή σας στο ανωτέρω.