Δρομολόγια Βενετίας 2020


 

ΒΕΝΕΤΙΑ 2020

  ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓΚΩΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ & αντίστροφα 

 
HighSpeedFerries «CRUISE EUROPA» – «CRUISE OLYMPIA»

Από 01/01/2019 έως 30/06/2019
&
Από 09/09/2019 έως
15/01/2020

 

ΠΛΟΙΟ ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΓΚΩΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη* Άφιξη
CO ΔΕΥ 19:00 ΤΡΙ 01:00 ΤΡΙ 15:30 ΤΕΤ 01:30
CE ΤΡΙ 19:00 ΤΕΤ 01:00 ΤΕΤ 15:30 ΠΕΜ 01:30

 

   

 

ΠΛΟΙΟ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΓΚΩΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση Αναχώρηση** Άφιξη Άφιξη
CO ΤΕΤ 04:30 ΤΕΤ 14:00 ΠΕΜ 08:00 ΠΕΜ 14:00
CE ΠΕΜ 04:30 ΠΕΜ 14:00 ΠΑΡ 08:00 ΠΑΡ 14:00

 


Από 01/07/2019 έως 07/09/2019

 

ΠΛΟΙΟ ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΓΚΩΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχώρηση Αναχώρηση Άφιξη* Άφιξη
CO ΔΕΥ 19:30 ΤΡΙ 01:30 ΤΡΙ 17:00 ΤΕΤ 01:30
CE ΤΡΙ 19:00 ΤΕΤ 01:00 ΤΕΤ 16:30 ΠΕΜ 01:30

 

 

ΠΛΟΙΟ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Αναχώρηση Αναχώρηση** Άφιξη Άφιξη
CO ΤΕΤ 04:30 ΤΕΤ 14:00 ΠΕΜ 08:00 ΠΕΜ 10:00
CE  ΠΕΜ 04:30 ΠΕΜ 14:00 ΠΑΡ 08:00 ΠΑΡ 10:00

Σημειώσεις :

Οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων αναφέρονται σε τοπική ώρα

 CE : CRUISE EUROPA /  CO : CRUISE OLYMPIA
 
 
 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ΙΟΥΝ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ
ΙΟΥΛ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ
ΑΥΓ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
ΣΕΠ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ
Αναχώρηση από Βενετία : Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΕΛΛΑΔΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ΙΟΥΝ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ
ΙΟΥΛ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ
ΑΥΓ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
ΣΕΠ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΔΕ ΤΡ
Αναχώρηση προς Βενετία  : Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
Χαμηλή Περίοδος ΒΕΝΕΤΙΑ / ΑΓΚΩΝΑ 2019
Μέση Περίοδος
Υψηλή Περίοδος

Οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων αναφέρονται σε τοπική ώρα