Αλμπερομπέλλο, ένα χωριό βγαλμένο από παραμύθι, μια μοναδική εκδρομή από 03/01 έως 06/01/2023