Πράγα οργανωμένα προγράμματα εκδρομών, χειμώνας 2022